Powrót do Dev Notes

Sprawdzenie działania funkcji mail()

sprawdzenie czy funkcja mail jest włączona i czy działa poprawnie:

<?php
if ( function_exists( 'mail' ) )
{
  echo 'mail() is available';
}
else
{
  echo 'mail() has been disabled';
}

$email = "hello@webscene.pl";
$subject =  "Email Test";
$message = "this is a mail testing email function on server";
$sendMail = mail($email, $subject, $message);
if($sendMail)
{
  echo "Email Sent Successfully";
}
else
{
  echo "Mail Failed";
}
?>