Scrum, Agile i inne corpo stwory

Scrum

metodyka zarządzania procesami

def: ramy postępowania (framework) dzięki którym z powodzeniem rozwiązuje się złożony problem adaptacyjny, by w sposób produktywny i kreatywny wytworzyć produkt o najwyższej możliwej wartości.

 

opisuje ogólny sposób postępowania

empiryczna kontrola procesu (wiedza z doświadczenia, podejmowanych decyzji w oparciu o to co poznane)

podejście iteracyjne i przyrostowe

 

3 filary:

 

słowniczek:

 

Sprint składa się z:

 

Zdarzenia:

 1. Sprint Planning Meeting
 2. Daily Scrum
 3. Sprint Review Meeting
 4. Sprint Retrospective

 

Zarządzanie Product Backlog:

 

Praca:

 1. lista wymagań użytkowników w postaci historyjek – User Stories
  1. każda historia – jedna cecha systemu
 2. Product Owner przedstawia:
  1. priorytet wymagań
  2. główny cel pierwszego przebiegu
 3. formułowanie rejestru wymagań – Product Backlog
 4. Cel zapisywany w widocznym miejscu pokoju
 5. planowanie przebiegu – Sprint Planning – określa się:
  1. zadania o najwyższym priorytecie
  2. czas realizacji – szacunkowy
  3. pracochłonność
  4. złożoność
  5. ryzyko każdego zadania
 6. stworzenie listy Sprint Backlog
 7. realizacja przebiegu – Product Owner pracuje z zespołem nad jak najlepszym zrozumieniem wymagań, bez ingerencji w sposób ich implementacji.
 8. zakres Sprintu nie powinien być zmieniany
 9. brak odgórnego przypisania zadań do poszczególnych osób, samodzielne dokonanie wyboru realizowanych zadań według wspólnych ustaleń, preferencji, umiejętnosci
 10. Daily Scrum – omówienie
 11. Sprint Review

 

Efekty:

 

role –

zdarzenia –

artefakty –

reguły (zestawy reguł) –

 

Planning

Gruming

Store pointy

demo

retro

And more…

 


 

Agile

Agile software development-grupa metodyk tworzenie oprogramowania oparta na programowaniu iteracyjno-przyrostowym. Programowanie zwinne.

 

założenia:

zdyscyplinowane zarządzanie projektem – inspekcje wymagań i rozwiązań oraz procesy adaptacji (specyfikacji, oprogramowania).

szybkie tworzenie oprogramowania wysokiej jakości.

 

Agile Manifesto:

Agnieszka Trefler

Agnieszka Trefler (Ruda) - freelancer, web developer, specjalistka od WordPressa z Wrocławia. Z pasją budowania stron, blogowania i fotografowania. Twórca Inspiracji fotograficznych.