ścieżka do katalogu theme i ścieżka do katalogu child theme w WordPress

Kiedy mamy własny temat w WP i chcemy w jego plikach pobrać ścieżkę do katalogu tematu by zamieścić obrazek lub inny plik wykorzystujemy funkcję: get_template_directory_uri()

jak np. w dodaniu indywidualnych styli do panelu administratora:
wp_enqueue_style( 'admin_css', get_template_directory_uri() . '/css/admin-style.css', false, '1.0.0' );

Kiedy ejdnak naszym tematem jest child-teheme odwołanie się do katalogu osiągamy poprzez funkcję: get_stylesheet_directory()

i wtedy, dodanie indywidualnych styli do panelu administratora wygląda tak:
wp_enqueue_style( 'admin_css', get_stylesheet_directory() . '/css/admin-style.css', false, '1.0.0' );