Powrót do Dev Notes

przekierowania htacces

z bez www na z www
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^adres\.pl$
RewriteRule ^(.*) http://www.adres.pl/$1 [QSA,L,R=301]

z innej strony na inną:
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^staryadres\.pl$
RewriteRule ^(.*)$ http://www.nowyadres.pl [R=301,L]

ze strony index na główna

RewriteRule ^index.html$ http://adres.pl/ [L,R=301]

z podstrony na jakąś inną stronę

RewriteRule ^podstrona.html$ http://adresstrony.pl/podstrona [L,R=301]

poprawne gdy przenosimy stronę na inną domenę:
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^old_domain_name\.pl$
RewriteRule ^(.*) http://new_domain_name.pl/$1 [QSA,L,R=301]

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.old_domain_name\.pl$
RewriteRule ^(.*) http://new_domain_name/$1 [QSA,L,R=301]

RewriteRule ^/single_page_1_address/$ http://new_domain_name.pl/single_page_1_address/? [L,R=301]
RewriteRule ^/single_page_2_address/$ http://new_domain_name.pl/single_page_2_address/? [L,R=301]

ErrorDocument 404 /error404.html

generator online