Powrót do Dev Notes

Progressive Enhancement – progresywne ulepszanie

Strategia projektowa dzięki której dostarczamy stronę, aplikację przedstawiającą treść w sposób przejrzysty nie zależnie od czytnika na jakim zostanie wyświetlona.

 

poszczególne warstwy, elementy strony:

 • content, treść – jak wiadomo – content is the king ;)
 • semantyka, metadane, kodowanie danych – html (lub ewentualnie xml, Markdown, BBcode)
 • wygląd, opis prezentacji – css
 • reakcje, zachowanie, programowanie interakcji interfejsu – js

 

Progressive Enhancement

 

zasady Progressive Enhancement:

 • niezależność warstw, całkowite oddzielenie od siebie, podejścia:
  • loose coupling – luźno powiązane – poszczegolne wartswy niewiele lub nic o sobie na wzajem 'nie wiedzą’
  • unobtrusive JavaScript – dyskretny JS
 • komunikacja pomiędzy warstwami za pomocą klas HTML ↔ CSS ↔ JS
 • małe kroki – przechodzenie od rzeczy najprostszych do najbardziej złożonych
 • wyeliminować elementy, atrybuty zdeprecjonowane (http://www.kurshtml.edu.pl/html/elementy_zdeprecjonowane,html.html)
 • stosowanie znaczników które oddają znaczenie elementów:
  • pola formularza zawarte w znacznikach label
  • grupowanie pól formularza za pomocą fieldset, dodanie znacznika legend – ułatwia korzystanie osobom nie widomym
  • znacznik div – nie oddziela logicznych elementów od siebie tylko oznacza fragmenty kodu w celu stylizacji
  • dfn zamiast em czy i
 • identyfikator dla elementów szkieletu (jak nagłówek, stopka, sekcja główna, kolumna kontekstowa)
 • button zamiast input
 • korzystanie z walidatora  i css walidatora
 • selektor body lub html powinien mieć zdefiniowane background, color, font
 • zasada DRY – ang. Don’t Repeat Yourself – nie powtarzanie raz użytego kodu
 • Object Oriented CSS

 

Mobile first

projektowanie serwisu rozpoczynamy od stworzenia strony mobilnej pod kątem dostępnych technologii i funkcjonalności.

Dzięki temu skupiamy się od razu na treści i najważniejszych elementach strony i sukcesywnie rozbudowujemy je wraz ze wzrostem możliwości na kolejnych urządzeniach.

kolejność ładowania/ parsowania css

 1. css globalne – stylowanie formularzy, przycisków, typografi
 2. css desktop
 3. css tablet
 4. css mobile

urządzenia desktop – przetwarzają reguły 1 i 2

urządzenia mobile przetwarzają reguły 1, 2 i 4 – czyli więcej dostają do przetworzenia.

 

W podejściu Mobile first tworzymy pierw style i skrypty globalne, następnie obsługę urządzeń mobilnych i dopiero desktop.

 

THE PROGRESSIVE ENHANCEMENT CHECKLIST

bardzo fajnie opracowane checklisty przez Aaron Gustafson więcej znajdziesz na Adaptive Web Design.

 

kontent

 • unikaj bezmyślnego kopiowania
 • twórz znaczący kontent
 • twórz konwersację
 • planuj dla nieznanego
 • pisz dla prawdziwych ludzi nie dla botów
 • nie wypełniaj tylko pustego miejsca

 

markup i html

 • ucz się na poprzednich błędach
 • podkreśl zawartość
 • oznacz co mówisz
 • sensownie wykorzystaj znaczniki
 • sensowna kalsyfikacja i idenyfikacja
 • zrozum możliwe zagrożenia i jak im przeciwdziałać
 • stosuj Mikroformaty by zminimalizować luki w html
 • stosuj klasyfikację dla grup elementów obsługujących tą samą funkcję
 • identyfikuj elementy orientacyjne

 

design i css

 • twórz serwis, nie podstrony
 • zrozum działanie css
 • rozpocznij od mobile i stwórz responsywność
 • skup się na standardach
 • projektuj defensywnie
 • tylko sensowne ukrywanie treści
 • przemyśl różne media i urządzenia
 • ogarnij podstawowe style
 • podwójnie sprawdź złożone selektory
 • uporządkuj reguły css kaskadowo
 • ukryj zaawansowane reguły css dla starszych przeglądarek
 • warunkowe komentarze do obsługi IE
 • upewnij się że uwzględniłeś alternatywne media i kontekst

 

interakcje i javascript

 • przewidywanie potencjalnych problemów by ich uniknąć
 • określ minimalne wymagania
 • ogranicz straty
 • twórz tylko to co potrzebne
 • opisz co się dzieje
 • pisz kod zawierający deklaratywne instrukcje
 • dostosuj interface
 • nie stosuj styli przed czasem
 • zwiększaj na potrzebę
 • spójrz poza mysz
 • uniezależnij od sieci
 • dyskretny JS – unobtrusive JS
 • cała zawartość i interakcje powinny być dostępne i możliwe do wykonania bez JS
 • użyj JS do dodatkowego, potrzebnego wyróżnienia
 • użyj ARIA (Accessible Rich Internet Applications) dla zwiększenia 'widoczności’ strony dla niepełnosprawnych
 • kontrola nawigacji za pomocą tab dzięki atrybutowi tabindex (tabbing index – indeks tabowania),
  • stosowany do znaczników: a, area, button, input, object, select, textarea
  • przyjmuje wartości liczbowe od 0 do 32767 – kolejność licz to kolejność podświetlania

<a href="http://www.google.com/" tabindex="1">Google</a>

 

do poczytania jeszcze:

 • https://www.gov.uk/service-manual/technology/using-progressive-enhancement
 • https://www.gov.uk/service-manual/digital-by-default#criterion-4
 • http://zurb.com/word/progressive-enhancement
 • https://en.bem.info/methodology/