Powrót do Dev Notes

pobranie menu z jego nazwą

aby pobrać menu wraz z nagłówkiem gdzie zamieścimy jego nazwę używamy kodu:


					<?php if(get_field('add_sidebar_menu')): ?>

						<div class="sidebar-menu">
							<?php $sideMenuID = get_field('add_sidebar_menu'); ?>
							<?php $sideMenu = wp_get_nav_menu_object($sideMenuID); ?>
							<?php $sideMenuName = $sideMenu->name; ?>

							<h3 class="menu-title mobile"><?php echo $sideMenuName; ?><span></span></h3>

							<div class="menu-subpage-container">
								<?php wp_nav_menu(array("menu" => $sideMenuID, 'container' => false, 'items_wrap' => '<ul class="multi-menu">%3$s</ul>')); ?>
							</div><!-- /.menu-subpage-container -->

						</div><!-- sidebar-menu -->

					<?php endif; ?>

Wordpress