modyfikacja głównego wp dla konkretnych taxonomi


function nws_adjust_queries($query) {
if ( !is_admin() && is_post_type_archive('oferty') && $query->is_main_query() ) {
$query->set('posts_per_page', '1');
$taxQuery = [
[
'taxonomy' => 'oferty_category',
'field' => 'slug',
'terms' => ['archiwum'],
'operator' => 'NOT IN',
],
];
$query->set('tax_query', $taxQuery);
}
}
add_action('pre_get_posts', 'nws_adjust_queries');

Nie ma jeszcze głosów.
Please wait...