Powrót do Dev Notes

Photoshop – Keyboard Shortcuts

skróty – shortcuts

Text & Typography

  • CTRL+Enter – potwierdzenie wprowadzonego tekstu
  • Esc – wyjście z opcji zaznaczenia tekstu

Windows

  • Ctrl + W – zamknięcie okna

 

polecenia dla pliku:

ctrl + N – otwarcie nowego pliku

ctrl + W – zamknięcie otwartego pliku

ctrl + tab / ctrl + shift + tab – następny/poprzedni plik

space + drag – przesuwanie widoku obrazu

tab – ukrywanie paneli

F – zmiana trybu wyświetlania

ctrl + shift + alt + S – zapisanie dla web

 

ctrl + + / – – powiększenie/pomniejszenie widoku dokumentu

 

ctrl + alt + C – wielkość obrazu roboczego (canvas size)

ctrl + alt + I – zmiana wielkości obrazu

ctrl + R – włączenie/wyłączenie liniki (rullers)

ctrl + ; – włączenie/wyłączenie lini pomocniczych (guidy)

alt + ctrl + ; – blokada lini pomocniczych

cmd + H – włączenie/wyłączenie widoczności elementów dodatkowych

 

 

 

polecenia dla warstwy:

ctrl + [ / ctrl + ] – przesuniecie warstwy góra/dół o jedna pozycję

ctrl + shift + [ / ctrl + shift + ] – przesuniecie warstwy na koniec/początek

ctrl + cmd + C – zmiana na smartobject

cmd + / – blokada warstwy

ctrl + J – duplikowanie obiektu/warstwy

select + alt + move – duplikowanie z przesunięciem

select + number – przeźroczystość elementy – 0 to 100%

select + T – edycja tekstu

ctrl + V – zaznaczenie elementu

ctrl + D – odznaczenie (deselect)

ctrl + T – transformacja wartswy

M – narzędzie zaznaczenia geometrycznego

D – reset kolorów (tła, pierwszego planu) na czerń i biel

X – zamiana kolorów miejscami z tła na pierwszy plan

alt + del – wypełnienie zaznaczenia kolorem pierwszego planu

I – pipeta

ctrl + I – negatyw warstwy/maski

ctrl + M – dopasowanie krzywych

ctrl + L – dopasowanie poziomów

ctrl + alt + shift + E – spłaszcz wszystko do nowej warstwy (z zachowaniem warstw)

ctrl + shift + E – spłaszcz zaznaczenie

 

więcej skrótów