Baza wiedzy

Wiedza i inspiracje na temat html, css, jQuery, WordPress, php, kodowania i projektowania. Rozwiązania najróżniejszych problemów, ciekawe pomysły.

menu z wykorzystaniem elementu select i JavaScript

stworzenie menu z wykorzystaniem znacznika select i kodu JavaScript - pozwala na stworzenie listy rozwijanej której opcje będą poszczególnymi odnośnikami do podstron. <script>...

select

element select - tworzy rozwijalną listę opcji którą można podzielić na podgrupy dla łatwiejszego rozróżnienia treści: <select id="mountains"...

tabele

poprawne kodowanie tabeli: <table> <caption> Nazwa tabeli </caption> <thead> <tr> <th>tytuł 1 kolumny</th>...

viewport

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, minimum-scale=1, maximum-scale=1"> <meta name="viewport"...

website icon

Dodanie Ikony strony: <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="/images/fico/favicon.ico"> <link rel="apple-touch-icon"...

Dodanie własnego rozmiaru obrazków w WordPress

Tworzymy własny wymiar obrazków w systemie WordPress poprzez: add_image_size ( string $name, int $width, int $height, bool|array $crop = false )   Przycinanie obrazku możemy ustawić...

Dodanie tagów do custom post

Podczas tworzenia pliku .php custom post WordPress wprowadzamy parametr: 'taxonomies' => array('post_tag')   wywołanie: <div class="tags">...

Wykluczenie custom post z wyników wyszukiwania

Podczas tworzenia pliku .php custom post WordPress wprowadzamy parametr: ‘exclude_from_search’ =>...

przywrócenie $wp_query po użytej pętli

przywraca  $wp_query i wartość globalnych danych do wartości podstawowych. Powinna być stosowana po pętli query_posts(). <?php wp_reset_query();...

ukrywanie

ukrywanie elementów poprzez styl visibility i jego...

css pozycjonowanie

position: static absolute relative fixed wartości: top right bottom left Kolejność nakładanych warstw: określona przez kolejność w kodzie, wyższe elementy są...

nie podążaniem za linkiem

aby wyszukiwarki nie indeksowały linków które mamy zawarte w treści strony wystarczy do nich dodać...

przydatne pluginy do Firefox

Adblock Plus Firebug FireShot HTML VALIDATOR HTML5 VALIDATOR IE Tab+ Page Speed SearchStatus SEO Doctor Web Developer Yslow plugin Toggle respnsive firebreak...

Kod dla konkretnej strony, dla konkretnej kategorii

zróżnicowanie kodu html w zależności od strony na jakiej jest wyświetlany, dla różnych podstron, kategorii oraz custom post: <?php $post = $wp_query->post; $current_post =...