Baza wiedzy

Wiedza i inspiracje na temat html, css, jQuery, WordPress, php, kodowania i projektowania. Rozwiązania najróżniejszych problemów, ciekawe pomysły.

Audio

Znacznik html5 audio - do odtwarzania plików muzycznych na stronie.   <audio src="muz.mp3"></audio> formaty...

SVG – Scalable Vector Graphics

SVG - Scalable Vector Graphics. Język SVG jest oparty na języku XML i jest oficjalnym standardem World Wide Web Consortium. Edytor SVG. SVG odwołujemy w elemencie <object> a jego...

navigator.appVersion

navigator.appVersion - informację o sprzęcie używanym do wyświetlania strony <script type="text/javascript"> var envir=navigator.appVersion;...

tworzenie strony z Archiwum wpisów

Tworzenie strony z archiwum wpisów na systemie WordPress zaczynamy od stworzenia strony archive.php. W niej zamieszczamy kod opisujący wygląd strony.   Jeśli archiwum ma zawierać...

nazwa kategorii wordpress

nazwa kategorii na dowolnej stronie poprzez podanie ID kategorii: <?php echo get_cat_name(4);?>   nazwa kategorii dowolnej taksonomii kiedy jesteśmy na stronie danej...

automatyczne pętle i łańcuchy wywołań funkcji

automatyczne pętle - automatyczna, wbudowana w jQuery funkcja pętli do pobierania elementów $('myImg img').show(); łańcuchy wywołań funkcji - zapisanie kilku wywołań funkcji...

menu z wykorzystaniem elementu select i JavaScript

stworzenie menu z wykorzystaniem znacznika select i kodu JavaScript - pozwala na stworzenie listy rozwijanej której opcje będą poszczególnymi odnośnikami do podstron. <script>...

select

element select - tworzy rozwijalną listę opcji którą można podzielić na podgrupy dla łatwiejszego rozróżnienia treści: <select id="mountains"...

tabele

poprawne kodowanie tabeli: <table> <caption> Nazwa tabeli </caption> <thead> <tr> <th>tytuł 1 kolumny</th>...

viewport

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, minimum-scale=1, maximum-scale=1"> <meta name="viewport"...

website icon

Dodanie Ikony strony: <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="/images/fico/favicon.ico"> <link rel="apple-touch-icon"...

Dodanie własnego rozmiaru obrazków w WordPress

Tworzymy własny wymiar obrazków w systemie WordPress poprzez: add_image_size ( string $name, int $width, int $height, bool|array $crop = false )   Przycinanie obrazku możemy ustawić...

Dodanie tagów do custom post

Podczas tworzenia pliku .php custom post WordPress wprowadzamy parametr: 'taxonomies' => array('post_tag')   wywołanie: <div class="tags">...

Wykluczenie custom post z wyników wyszukiwania

Podczas tworzenia pliku .php custom post WordPress wprowadzamy parametr: ‘exclude_from_search’ =>...