Baza wiedzy

Wiedza i inspiracje na temat html, css, jQuery, WordPress, php, kodowania i projektowania. Rozwiązania najróżniejszych problemów, ciekawe pomysły.

box-shadow

wewnętrzny i zewnętrzny   -moz-box-shadow:inset 0px 0px 0px 10px rgba(235,240,244,1); -webkit-box-shadow:inset 0px 0px 0px 10px rgba(235,240,244,1); box-shadow:inset 0px 0px 0px 10px...

::after / ::before

pseudoelementy pozwalające na zamieszczenie zawartości na stronie bez potrzeby ingerencji w kod html, w zawiązku z czym nie pojawia się w DOM. ::before przed określonym elementem ::after po...

Przycinanie obrazka

Przycinanie obrazka w kodzie css dzięki parametrowi clip. <style> img { position: absolute; clip:...

geolocation

Geolokalizacja - geolocation część obiektu navigarion modelu DOM w HTML5.   właściwości geolocation: .coords.latitude .coords.longitude latitude - szerokość...

formularze w html5

Atrybuty formularza: accept-charset - określa system kodowania znaków wprowadzanych do formularza, różne kodowania znaków oddzielamy spacją (nie przecinkiem czy średnikiem) - np....

canvas

Kontener dla grafiki tworzonej dzięki językom skryptowym. atrybuty: width height   Sprawdzenie czy przeglądarka użytkownika obsługuje element html5 canvas - zamieszczenie w...

JavaScript

implementacja: <script type="text/javascript"> document.write("Hello Word!"); </script>   Hierarchia uruchamiania: script w sekcji...

znacznik html5 Video

Znacznik html5 video - do zamieszczania i odtwarzania plików video na stronie. <video src="fileFilm.mp4"><span id="result_box" class="short_text"...

Audio

Znacznik html5 audio - do odtwarzania plików muzycznych na stronie.   <audio src="muz.mp3"></audio> formaty...

SVG – Scalable Vector Graphics

SVG - Scalable Vector Graphics. Język SVG jest oparty na języku XML i jest oficjalnym standardem World Wide Web Consortium. Edytor SVG. SVG odwołujemy w elemencie <object> a jego...

navigator.appVersion

navigator.appVersion - informację o sprzęcie używanym do wyświetlania strony <script type="text/javascript"> var envir=navigator.appVersion;...

tworzenie strony z Archiwum wpisów

Tworzenie strony z archiwum wpisów na systemie WordPress zaczynamy od stworzenia strony archive.php. W niej zamieszczamy kod opisujący wygląd strony.   Jeśli archiwum ma zawierać...

nazwa kategorii wordpress

nazwa kategorii na dowolnej stronie poprzez podanie ID kategorii: <?php echo get_cat_name(4);?>   nazwa kategorii dowolnej taksonomii kiedy jesteśmy na stronie danej...

automatyczne pętle i łańcuchy wywołań funkcji

automatyczne pętle - automatyczna, wbudowana w jQuery funkcja pętli do pobierania elementów $('myImg img').show(); łańcuchy wywołań funkcji - zapisanie kilku wywołań funkcji...