Baza wiedzy

Wiedza i inspiracje na temat html, css, jQuery, WordPress, php, kodowania i projektowania. Rozwiązania najróżniejszych problemów, ciekawe pomysły.

box-model – box-sizing

wymiarowanie elementów. box-sizing: content-box -> wysokość i szerokość (min/max wysokość, szerokość) kontentu bez wliczania ramki, dopełnienia i marginesów (border, padding,...

tekst na stronie

Większość przeglądarek ma obecnie ustawioną wielkość bazową czcionki na 16px.   Jednostki tekstu: % w elemencie body określamy wielkość bazowa -> font-size:100% - czyli...

Generator zastępczych obrazków – image placeholder

placehold.it generuje szare prostokąty z określonym przez nas wymiarem dla zastąpienia fotografii tworzeniu makiet strony.    ...

normalize

biblioteka Normalize.css - poprawa typowych niezgodności między...

makiety

narzędzia do tworzenia makiet stron: wireframe.cc Balsamiq...

responsive

zasady responsywności - basic responsive design principles: fluid grids and layouts - łatwe dostosowywanie się do każdego okna urządzenia - stosowanie % zamiast px - layout-related...

box-shadow

wewnętrzny i zewnętrzny   -moz-box-shadow:inset 0px 0px 0px 10px rgba(235,240,244,1); -webkit-box-shadow:inset 0px 0px 0px 10px rgba(235,240,244,1); box-shadow:inset 0px 0px 0px 10px...

::after / ::before

pseudoelementy pozwalające na zamieszczenie zawartości na stronie bez potrzeby ingerencji w kod html, w zawiązku z czym nie pojawia się w DOM. ::before przed określonym elementem ::after po...

Przycinanie obrazka

Przycinanie obrazka w kodzie css dzięki parametrowi clip. <style> img { position: absolute; clip:...

geolocation

Geolokalizacja - geolocation część obiektu navigarion modelu DOM w HTML5.   właściwości geolocation: .coords.latitude .coords.longitude latitude - szerokość...

formularze w html5

Atrybuty formularza: accept-charset - określa system kodowania znaków wprowadzanych do formularza, różne kodowania znaków oddzielamy spacją (nie przecinkiem czy średnikiem) - np....

canvas

Kontener dla grafiki tworzonej dzięki językom skryptowym. atrybuty: width height   Sprawdzenie czy przeglądarka użytkownika obsługuje element html5 canvas - zamieszczenie w...

JavaScript

implementacja: <script type="text/javascript"> document.write("Hello Word!"); </script>   Hierarchia uruchamiania: script w sekcji...

znacznik html5 Video

Znacznik html5 video - do zamieszczania i odtwarzania plików video na stronie. <video src="fileFilm.mp4"><span id="result_box" class="short_text"...