Baza wiedzy

Wiedza i inspiracje na temat html, css, jQuery, WordPress, php, kodowania i projektowania. Rozwiązania najróżniejszych problemów, ciekawe pomysły.

Scrum, Agile i inne corpo stwory

Scrum metodyka zarządzania procesami def: ramy postępowania (framework) dzięki którym z powodzeniem rozwiązuje się złożony problem adaptacyjny, by w sposób produktywny i kreatywny...

SVN – system kontroli wersji

SVN (Subversion) - system kontroli wersji   wersjonowanie plików.   repoztorium - dotarcie poprzez różne protokoły: file:// - bezpośredni, lokalny system...

album nextGenGallety – dostosowanie wymiaru miniatur

Plugin NextGEN Gallery by Photocrati Wersja...

dodanie recenzji na boostrap taps poprzez repeater custom fields

w sekcji head pobieramy bibliotekę jQuery <script type="text/javascript"...

Wykluczenie custom post z wyników wyszukiwania

Podczas tworzenia custom postu wprowadzamy parametr: 'exclude_from_search' =>...

kalkulatory, przeliczniki

Entity Conversion...

Repeater w repeater’ze

<?php if(have_rows('package')): ?> <?php while(have_rows('package')): the_row();?> <div class="box-package"> <div class="des-head">...

shortcode z formularzem Contact Form 7

<?php echo do_shortcode('');...

pobranie linku kategorii poprzez custom fields

panel WP: Custom fields – wstawione Pola: link_news - jako Taksonomy wybieramy ustawienia: Field Type na radio buttons Return Value na Term Object kod na stronie do...

copyright i aktualna data w kodzie

- <?php print date(Y);...

post object acf zamieszczony wykaz na stronie

panel WP: Custom fields - wstawione Pola: offers_internet - jako Repeater pola podrzędne: related_page -  jako post_object text - jako textarea   kod na stronie do...

jQuery 2

wersja jQuery 2 - bez wsparcia dla przeglądarek Internet Explorer 6, 7,...

funkcje JavaScript

Funkcja - grupa instrukcji w JS   Funkcje w JavaScript definiujemy poprzez (deklaracja funkcji, function declaration) function myFunction() { //code; } w nawiasach {} body...

WordPress snip

the_title( '<h1>', '</h1>' ) the_field('excerpt') echo get_post_type( get_the_ID() ) echo...