Baza wiedzy

Wiedza i inspiracje na temat html, css, jQuery, WordPress, php, kodowania i projektowania. Rozwiązania najróżniejszych problemów, ciekawe pomysły.

ograniczenie wyświetlonego tekstu

uzyskanie ograniczonej ilości wyrazów w jednolinikowym polu tekstowym: #test { width: 200px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap; border:...

unobtrusive scripting – technika pisania dyskretnych skryptów

metody: graceful degradation - kontrolowana degradacja progressive enhancement - progresywne ulepszanie unikanie rozwiązań zależnych od przeglądarki pisanie...

this JavaScript

odwołanie się do elementu zaznaczonego w form do zmiany koloru tekstu lub tła strony: <!DOCTYPE html> <html id="b1"> <head> <script> function...

Formularze JavaScript

formularz w JavaScript jest reprezentowany przez obiekt Form o nazwie jak atrybut name. Odwołanie do formularza poprzez tablicę forms. - document.forms   właściwości które można...

social icon

bardzo ładne ikonki możemy uzyskać dzięki genericons. pobieramy pliki czcionki i zamieszczamy je razem z dołaczonym plikiem genericons.css w plikach strony.   w kodzie html...

FireFox

włączenie trybu prywatnego - Ctrl + Shift + P włączenie konsoli z console.log() javascript - Ctrl + Shift + K   przydatne skróty...

Funkcje obsługi zdarzeń JavaScript

Funkcje obsługi zdarzenia zdarzenia klawiatury - który klawisz został naciśnięty.   DOM zawiera obiekt event zawierający informacje o...

usuniecie Background-image dla mobile

dla usunięcie obrazka tła tylko w wersji mobile można wykorzystać poniższy kod jQuery: window.jQuery = window.$ = jQuery; $(document).ready(function() { var $window = $(window);...

tytuł kategorii custom post

- <h2>Kategoria: <span><?php $term_list = wp_get_post_terms($post->ID, 'custom-category', array("fields" => "names")); echo $term_list;...

pobranie listy wpisów custom post

Wykaz wszystkich wpisów konkretnego Custom Post <?php $args = array( 'post_type' => 'custom_post_name', 'posts_per_page' => -1, 'orderby' =>...

project management tools

asana baseCamp gitHub...

ACF Images

images as Object <?php $image = get_field('fotografia_top'); ?> <img src="<?php echo $image; ?>" alt="<?php echo $image; ?>"...

własności JavaScript

Własności, właściwości Większość wartości ma własności, wyjątek wartość null, undefined.   pobranie własności wartość.x - x- prawidłowa nazwa zmiennej,...

DOM metody JavaScript

- w kodzie <ul id="list"></ul> var node = document.createElement("li"); var textnode =...