Baza wiedzy

Wiedza i inspiracje na temat html, css, jQuery, WordPress, php, kodowania i projektowania. Rozwiązania najróżniejszych problemów, ciekawe pomysły.

tytuł kategorii custom post

- <h2>Kategoria: <span><?php $term_list = wp_get_post_terms($post->ID, 'custom-category', array("fields" => "names")); echo $term_list;...

pobranie listy wpisów custom post

Wykaz wszystkich wpisów konkretnego Custom Post <?php $args = array( 'post_type' => 'custom_post_name', 'posts_per_page' => -1, 'orderby' =>...

project management tools

asana baseCamp gitHub...

ACF Images

images as Object <?php $image = get_field('fotografia_top'); ?> <img src="<?php echo $image; ?>" alt="<?php echo $image; ?>"...

własności JavaScript

Własności, właściwości Większość wartości ma własności, wyjątek wartość null, undefined.   pobranie własności wartość.x - x- prawidłowa nazwa zmiennej,...

DOM metody JavaScript

- w kodzie <ul id="list"></ul> var node = document.createElement("li"); var textnode =...

zmienne JavaScript

zmienne JavaScript mieszczą dane (liczby, łańcuchy tekstowe, obiekt). w danym momencie zmienna może mieć tylko jedną wartość, natomiast obiekt może zawierać wiele wartości i funkcje do...

DOM – Document Object Model

DOM - obiektowy model dokumentu. interfejs programowy aplikacji (API) wbudowany w przeglądarkę www.   Obiekty w DOM mają: właściwości - zmienne opisujące stronę www lub...

tablice JavaScript

tablice JavaScript ponumerowana grupa elementów danych, traktowana jako jednostka. Tablica może zawierać: łańcuchy, liczby, obiekty i inne typy danych. Każda wartość w tablicy - element...

metody JavaScript

metody JavaScript to funkcje przetwarzające dane obiektu, lub inaczej funkcja przypisana do obiektu jako jego własność, czyli mogą być wywołane w kontekście obiektu. Metody mogą...

Ciekawe książki, blogi do poczytania

książki dla programisty Wzorce projektowe. Elementy oprogramowania obiektowego wielokrotnego użytku - Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides Adaptywny kod. Zwinne...

obiekty JavaScript

Obiekty JavaScript złożone typy zmiennych. Grupowanie powiązanych ze sobą danych i funkcji do ich przetwarzania.   składają się z właściwości (zbiór własności) i metod....

pobranie wybranych wpisów na dowolną stronę – custom field Wpis – Post Object

dodajemy w panelu custom field Wpis - Post Object i w kodzie strony wstawiamy: <!-- start get data of post --> <?php $post_object = get_sub_field('your_field_name'); if(...

pobranie nazwy kategorii przez custom fields – taxonomy

w polu custom fields taxonomy odznaczamy single term object: <?php $term = get_field('taxonomy_field_name'); if( $term ): ?> <h2><?php echo $term->name;...