ostatni dodany post w menu

wyświetlenei w menu linka do ostatniego opublikowanego posta – snippet z viper007bond


// Front end only, don't hack on the settings page
if ( ! is_admin() ) {
  // Hook in early to modify the menu
  // This is before the CSS "selected" classes are calculated
  add_filter( 'wp_get_nav_menu_items', 'replace_placeholder_nav_menu_item_with_latest_post', 10, 3 );
}
 
// Replaces a custom URL placeholder with the URL to the latest post
function replace_placeholder_nav_menu_item_with_latest_post( $items, $menu, $args ) {
 
  // Loop through the menu items looking for placeholder(s)
  foreach ( $items as $item ) {
 
    // Is this the placeholder we're looking for?
    if ( '#latestpost' != $item->url )
      continue;
 
    // Get the latest post
    $latestpost = get_posts( array(
      'numberposts' => 1,
    ) );
 
    if ( empty( $latestpost ) )
      continue;
 
    // Replace the placeholder with the real URL
    $item->url = get_permalink( $latestpost[0]->ID );
  }
 
  // Return the modified (or maybe unmodified) menu items array
  return $items;
}

#menu #post #Wordpress

Agnieszka Trefler

Agnieszka Trefler (Ruda) - freelancer, web developer, specjalistka od WordPressa z Wrocławia. Z pasją budowania stron, blogowania i fotografowania. Twórca Inspiracji fotograficznych.