operacja przepisywania

operacja przepisywania – korzysta z wyrażenia regularnego modułu Mod_rewrite aby określić odmienne reguły różnych platform mobilnych

Pomaga by rozróżnić ruch sieciowy generowany przez przeglądarki i w zależności od platformy użytkownika wyświetlić mu inną wersję.

 

Serwer WWW – Apache z włączonym modułem Mod_rewrite

RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^.*iPhone.*$
RewriteRule ^(.*)$ http://iphone.website.com [R=301]

RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^.*BlackBerry.*$
RewriteRule ^(.*)$ http://blackberry.website.com [R=301]

RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^.*Android.*$
RewriteRule ^(.*)$ http://android.website.com [R=301]