odmiana 'komentarzy'


$num_comments = get_comments_number(); 
if ( comments_open() ) { 
  if ( $num_comments == 0 ){ 
    $comments = "Nie ma jeszcze komentarzy"; 
  } elseif ( $num_comments == 1 ) { 
    $comments = "Jest już pierwszy komentarz"; 
  } elseif ( 5 > $num_comments > 1 ) { 
    $comments = "Są już " . $num_comments . " komentarze"; 
  } else { 
    $comments = "Jest już " . $num_comments. " komentarzy"; 
  } 
    $write_comments = '<a href="' . get_comments_link() .'">'. $comments.'</a>'; 
} else { 
    $write_comments = 'Komentarze są wyłączone'; 
} 

czas czytania posta:


<?php
 function bm_estimated_reading_time() {
  $post = get_post();
  $words = str_word_count( strip_tags( $post->post_content ) );
  $minutes = floor( $words / 120 );
  $seconds = floor( $words % 120 / ( 120 / 60 ) );

  $textMinutes = 'minut';
  $textSeconds = 'sekund';

  if ( $minutes == 1 ) {
   $textMinutes = 'minuta';
  } elseif ($minutes == 2 or $minutes == 3 or $minutes == 4) {
   $textMinutes = 'minuty';
  } else {
   $textMinutes = 'minut';
  }

  if ( $seconds == 1 ) {
   $textSeconds = 'sekunda';
  } elseif ($seconds == 2 or $seconds == 3 or $seconds == 4) {
   $textSeconds = 'sekundy';
  } else {
   $textSeconds = 'sekund';
  }

  if ( 1 <= $minutes ) {
   $estimated_time = $minutes . ' ' . $textMinutes . ' i ' . $seconds . ' ' . $textSeconds;
  } else {
   $estimated_time = $seconds . ' ' . $textSeconds;
  }
  return $estimated_time;
 }
?>

<?php $timeRead = bm_estimated_reading_time(); ?>

<?php echo $timeRead; ?> czytania

Agnieszka Trefler

Agnieszka Trefler (Ruda) - freelancer, web developer, specjalistka od WordPressa z Wrocławia. Z pasją budowania stron, blogowania i fotografowania. Twórca Inspiracji fotograficznych.