obiekt wpdb

 • ilość wierszy zapytania lub ilość zmodyfikowanych, usuniętych wierszy

 global $wpdb;
 $sql = 'SELECT * FROM wp_postmeta';
 $result = $wpdb->query($sql);
 var_dump($result);

update, insert, delete

 

 • zapytanie o daną tabele:

 $sql = 'SELECT * FROM wp_postmeta';

 //dynamiczne zapytanie o tabele
 $sql = 'SELECT * FROM '.$wpdb->postmeta;
 $sql = 'SELECT * FROM '.$wpdb->prefix.'postmeta';

$wpdb->prefix – wykorzystywany przy pracy z własnymi tabelami gdyż nie są one dostępne w tabeli postmeta obiekty $wpdb

 

 

 • włączenie i wyłączenie pokazywania informacji o błedach:

 //ukrycie błedow
 $wpdb->hide_errors();

 //pokazanie bledow
 $wpdb->show_errors();

 <!-- wyswietlanie informacji o bledzie -->
<div><?php $wpdb->print_error(); ?></div>


 • wyświetlenie konkretnych wpisów z bazy danych

$sql = 'SELECT * FROM '.$wpdb->prefix.'postmeta LIMIT 10';
$result = $wpdb->get_results($sql, OBJECT);

jako $output możemy użyć:

 • ARRAY_A | ARRAY_N | OBJECT | OBJECT_K

więcej o wpdb::get_results

 

 • pobranie konkretnej wartości ze wskazaniem kolumny i wiersza poprzez wpdb::get_var( string|null $query = null, int $x, int $y )

parametry:

 • $query – (string|null) (Optional) SQL query. Defaults to null, use the result from the previous query
 • $x – (int) (Optional) Column of value to return. Indexed from 0
 • $y – (int) (Optional) Row of value to return. Indexed from 0

 

 • pobranie wiersza poprzez wpdb::get_row( string|null $query = null, string $output = OBJECT, int $y )

parametry:

 • $query – (string|null) (Optional) SQL query
 • $output – (string) (Optional) one of ARRAY_A | ARRAY_N | OBJECT constants
 • $y – (int) (Optional) Row to return. Indexed from 0

 

 • pobranie kolumny poprzez wpdb::get_col( string|null $query = null, int $x )

parametry:

 • $query – (string|null) (Optional) SQL query. Defaults to previous query
 • $x – (int) (Optional) Column to return. Indexed from 0.