biblioteka Normalize.css – poprawa typowych niezgodności między przeglądarkami

Modernizr?