Node to środowisko uruchomieniowe JavaScript o otwartym kodzie źródłowym – co oznacza, że możemy wykonywać JavaScript na naszej maszynie, a nie tylko w przeglądarce.

Node instalujemy pobierając go ze strony nodejs.org, i wybieramy wersję LTS (zalecana) lub Current.

Aby zweryfikować poprawność instalacji Node, w oknie wiersza poleceń wprowadzamy polecenie node -v, które wyświetli numer wersji.

Node jest dostarczany wraz z menedżerem pakietów o nazwie NPM (Node Package Manager). Aby sprawdzić, czy jest zainstalowany, wpisujemy do wiersza poleceń polecenie npm -v, które powinno również podać numer wersji.

Więc aby skorzystać z narzędzi do kompilacji, musimy najpierw zainicjować menedżera pakietów.

Robimy to wywołując komendę npm init.
Wyświetlą nam się ustawienia do wybrania, na początek możemy poprzez klikanie Enter wybrać te predefiniowane.

Efektem będzie utworzenie pliku package.json, który jest naszym plikiem package.config – tutaj możemy zdefiniować moduły, których chcemy użyć, a także możemy zdefiniować tutaj skrypty, które możemy wykonać, aby na przykład uruchomić nasze narzędzie do kompilacji.

A tu można wybierać z pośród wielu, jak np.: jest gulp.js, webpack, Parcel.