Nice form – stylizacja

Wartość none dodana do pól formularza usuwa natywne formatowanie przeglądarki i pozwala na swobodne dodanie własnych styli dla wybranych elementów.


-webkit-appearance: none;
-moz-appearance: none;
appearance: none;