microformaty

poprawny zapis adresu dla seo


      <address class="vcard">
        <span class="org">Business Name</span>,
        <span class="adr">Unit 1234</span>
        <span class="street-address">Your Street level Address</span>,
        <span class="locality">Somewhere</span>,
        <span class="postal-code">P03TC0D3</span>,
        <span class="country-name">UK</span>.
        <span class="tel">01234 567890</span>
      </address>