* –  wskazany znak lub ciąg znaków, w dowolnym miejscy ciagu

^ – początek wiersza, ciągu znaków

$ – koniec wiersza lub ciągu znaków