Animacja i krzywe Bézier’a

parę fajnych narzędzi do zrozumienia i opracowania krzywej do animacji:

 

właściwości animacji:

  • animation-name
  • animation-duration – czas trwania animacji np 3s
  • animation-timing-function – funkcja samej animacji, w jaki sposób element odtwarza animację w czasie
  • animation-delay – opóźnienie wykonania animacji w s np 3s
  • animation-iteration-count – ile razy animacja zostanie odtworzona
  • animation-direction
  • animation-fill-mode –
    • backwards – ustawia stan 0 przed zaczęciem animacji
  • animation-play-state

 

nieprzyjemny efekt 'skakania’ animacji można zniwelować, nadając rodzicowi backface-visibility: hidden