Powrót do Dev Notes

Konfiguracja PhpStorm

obsługa php

dodanie ściezki do php w zmiennych środowiskowych systemu – Właściwości Systemu > Zmienne Środowiskowe > Path i wprowadzamy ścieżkę lokalizacji php z xampa: C:\xampp\php