Powrót do Dev Notes

poprawne zachowanie przestrzeni nazw w jQuery

W JS poprawną nazwą może być dowolny ciąg znaków o ile nie zaczyna się od cyfry i nie zawiera łącznika (-).

 

dzięki poniższemu zabiegowi wewnętrznego mapowania unikamy nadpisania nazw:


window.jQuery = window.$ = jQuery;

można również użyć funkcji .noConflict do przywrócenia wartości dla windows.$