jQuery

tabele responsywne

Plugin jQuery: Foo table przekształca tabele w tabele responsywne, poprzez nadanie priorytetów poszczególnych elementów, tabela wyświetla w pierwszym widoku tylko treści o największym...

Video plugin jQuery

Pluginy biblioteki jQuery przydatne do osadzania video na stronie.   FitVids - automatyzuje zadanie dopasowania materiału video do responsywnej...

formularze w html5

Atrybuty formularza: accept-charset - określa system kodowania znaków wprowadzanych do formularza, różne kodowania znaków oddzielamy spacją (nie przecinkiem czy średnikiem) - np....

automatyczne pętle i łańcuchy wywołań funkcji

automatyczne pętle - automatyczna, wbudowana w jQuery funkcja pętli do pobierania elementów $('myImg img').show(); łańcuchy wywołań funkcji - zapisanie kilku wywołań funkcji...

Brak wdów w tekście

w html za pomocą   -ms-word-break: break-all; word-break: break-all; /* Non standard for WebKit */ word-break: break-word; -webkit-hyphens: auto;...

Mobile menu

tworzymy mobilne menu z fajnym efektem po najechaniu na przycisk i otwarciu menu mobilnego. kod html w wersji desktop: <!-- header section --> <section...

jQuery Mobile

obsługuje platformy: Apple iOS Google Android BlackBerry bada Windows Phone Symbian Palm webOS MeeGo pełny wykaz: http://jquerymobile.com/gbs/   Mobilne struktury...

Tworzenie własnych plugin’ów jQuery

Plugin'y biblioteki jQuery są deklarowane w metodzie jQuery.fn jQuery.fn.myOwnPlugin = function (){ //kod pluginu }; instrukacja odwołania się do...

biblioteka jQuery Tools

komponenty biblioteki jQuery Tools: karty podpowiedzi nakładki funkcje przewijania formularze okna narzedziowe   stanowi alternatywę dla jQuery UI z powodu małej...

jQuery UI

Widżety: Accordion (interakcja - draggable) Autocomplete (interakcja - droppable) Button (interakcja - resizeable) Datapicker (interakcja - selectable) Dialog (interakcja -...

jQuery noConflict

W jQuery znak $ jest używany jako alias funkcji jQuery. Inne biblioteki JavaScript mogą również używać $ aby nie doszło do konfliktu pomiędzy framworkami JS można wykorzystać metodę...

$(document).ready oraz $(window).load

$(document).ready - wczytanie całego dokumentu HTML i przygotowanie (nie załadowanie) wszystkich obiektów DOM - pobrana jest informacja o elemencie img ale jego zawartość nie została jeszcze...

poprawne zachowanie przestrzeni nazw w jQuery

W JS poprawną nazwą może być dowolny ciąg znaków o ile nie zaczyna się od cyfry i nie zawiera łącznika (-).   dzięki poniższemu zabiegowi wewnętrznego mapowania unikamy...