jQuery metody, selektory zdarzenia

WYKAZ METOD


$('#single').click(function(){
$('#child').prop('disabled', true);
});

 

 

metody: addClass(), removeClass(), has() – nie wymagają wstawienia kropki . w nazwie klasy
metody: is(), filter(), not() – wymagają wstawienia kropki . przed nazwą klasy

 

Obiekt jQuery

polecenie do pobrania elementu(ów)

$(’selector”)

 

SELEKTORY

pełna lista obsługiwanych selektorów. lista

 

Grupy selektorów:

 

METODY DOWIĄZYWANIA ZDARZEŃ DO ELEMENTÓW

 

FILTROWANIE

 

ZDARZENIA

ZDARZENIE FUNKCJA
ready() aktywowane po załadowaniu dokumenty HTML
load() aktywowane po załadowaniu wszystkich zasobów
unload() aktywowane po zamknieciu okna przeglądarki lub po przejściu do nowej strony poprzez pasek adresu lub odnośnik
resize() aktywowane po zmianie rozmiaru okna przeglądarki
scroll() aktywowane po zainicjonowaniu przewijania
error() aktywowane po odebraniu błędu z żądania HTTP
$(„#portrait”).error(function(){
$(this).attr(’src’, 'images/img-error.jpg’);
});

ZDARZENIA MYSZY

 

ZDARZENIA FORMULARZY

 

ZDARZENIA KLAWIATURY

 

EFEKTY BIBLIOTEKI JQUERY

 

WŁAŚCIWOŚCI CSS STOSOWANE DO METODY ANIMATE

 

ATRYBUTY ZNACZNIKÓW

znacznik a ma atrybuty: href, rel, id, class, title, hreflang

 

(formakomunikat wyświetlany kiedy nie ma obsługi javascript)

 

Projekty jQuery:

 

INNE

Agnieszka Trefler

Agnieszka Trefler (Ruda) - freelancer, web developer, specjalistka od WordPressa z Wrocławia. Z pasją budowania stron, blogowania i fotografowania. Twórca Inspiracji fotograficznych.