jQuery noConflict

W jQuery znak $ jest używany jako alias funkcji jQuery. Inne biblioteki JavaScript mogą również używać $ aby nie doszło do konfliktu pomiędzy framworkami JS można wykorzystać metodę noConflict() która zwalnia $ by inne skrypty mogły z niego korzystać.

$.noConflict();
jQuery(document).ready(function(){
  jQuery("button").click(function(){
    jQuery("h2").text("jQuery is still working!");
  });
});

Użycie własnego skrótu jako prefixu jQuery:

var jQ = $.noConflict();
jQ(document).ready(function(){
  jQ("button").click(function(){
    jQ("h2").text("jQuery is still working!");
  });
});

Dostęp do jQuery poprzez $ wewnątrz funkcji tak aby po za nią dalej znak $ był zwolniony poprzez przekazanie znaku $ jako parametru metody ready():

$.noConflict();
jQuery(document).ready(function($){
  $("button").click(function(){
    $("h2").text("jQuery is still working!");
  });
});