Powrót do Dev Notes

JavaScript – DOM

 • nodeType – własność węzła, zawiera kod numeryczny określający typ węzła
  • 1 – document.ELEMENT_NODE
  • 3  – document.TEXT_NODE
  • 8 – document.COMMENT_NODE
 • childNodes – własność przechowująca obiekt podobny do tablicy mający własność length + własności o nazwach numerycznych pozwalające na dostęp do węzłów potomnych
 • NodeList
 • firstChild, ma własność previousSibling = null
 • lastChild, ma własność nextSibling = null
 • previousSibling
 • nextSibling
 • nodeValue – węzła tekstowego odnosi się do łańcucha tekstu reprezentowanego poprzez ten węzeł
 • document.getElementsByTagName(„a”)[0]
 • document.getElementById(„link”).src
 • document.getElementsByClassName
 • querySelector
 • querySelectorAll
 • className
 • classList
  • classList.add
  • classList.remove
  • classList.toggle
 • parentElement
 • children
 • remove
 • removeChild
 • appendChild
 • insertBefore – wstawia węzeł podany jako pierwszy argument przed węzłem podanym jako drugi argument
 • replaceChild
 • document.createTextNode
 • getAttribute
 • setAttribute
 • document.createElement
 • document.createTextNode
 • textContent