Powrót do Dev Notes

instrukcje warunkowe

if (warunek){

instrukcja;

}

 

if (warunek) {

instrukcja 1;

} else {

instrukcja 2;

}

 

if (warunek 1 ) {

instrukcja 1;

} else if (warunek 2 ) {

instrukcja 2;

} else {

instrukcja 3;

}

 

interpretator sprawdza warunek.

w wartościach true pomija się ==

var valid = true;

 

if (valid) {

//send

} else {

// info about errors

}

 

 

if / else if / then

 

Operatory porównania:

== – równa się, porównanie liczb i łańcuchów znaków

!= – nie równa się, czy dwie wartości są różne

=== – identyczny, wartość i typ muszą być identyczne

!== – nie identyczny

> większy niż

< mniejszy niż

>= większy lub równy

<= mniejszy lub równy

 

Operatory logiczne

&& – operator i – łączy warunki – if ( a > 1 && a < 10)

|| – operator lub – wymaga przynajmniej jednego warunku – if (a > 0 || b > 0 || c > 0) lub if ((a > 0) || (b > 0) || (c > 0))

! – operator nie – kiedy warunek nie jest spełniony wykonywana jest instrukcja – if (! valid) { //wyświetlenie błędów formularza }

 

 

sprawdzanie

if (isNaN(variavle)){

do something

}

javascript