Powrót do Dev Notes

ID Front page, id post page WordPress

aby pobrać id strony która jest zadeklarowana w temacie jako frontpage (statyczna strona) lub strony postów (blog) należy użyć kodu:

        <?php $frontpage_id = get_option( 'page_on_front' ); ?>
        <?php $blog_id = get_option( 'page_for_posts' ); ?>