Powrót do Dev Notes

HTTP requests

rodzaje żądań HTTP:

 • GET request – zapytanie wpisane w adres przeglądarki pozwala na otrzymanie lub odebranie danych (get or receive informations)
 • POST request – wysyła
 • DELETE request

zabezpieczenie WP przed nie autoryzowanym usuwaniem postów – aby to obejść:

wykorzystanie sekretnej danej – NONCE – number used once or number noce

Za każdym poprawnym zalogowaniem do panelu wp – wp generuje nonce dla tej sesji logowania.

 

function if_files() {
 wp_enqueue_script('main_scripts', get_theme_file_uri('/js/main.min.js'), NULL, microtime(), true);
 wp_enqueue_script('scripts_bundled', get_theme_file_uri('/js/scripts-bundled.js'), NULL, microtime(), true);
 wp_enqueue_script('scripts_bundled', get_theme_file_uri('/js/scripts-bundled.js'), array('jquery'), microtime(), true);
 wp_enqueue_script('bootstrapJS', '//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js', NULL, '1.0', true);
 wp_enqueue_style('bootstrapCSS', '//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css');
 wp_enqueue_style('ionicons', '//code.ionicframework.com/ionicons/2.0.1/css/ionicons.min.css');
 wp_enqueue_style('if_main_style', get_stylesheet_uri());

 wp_localize_script('main_scripts', 'ifData', array(
  'root_url' => get_site_url(),
  'nonce' => wp_create_nonce('wp_rest')
 ));
}
add_action('wp_enqueue_scripts', 'if_files');