html

tabele

poprawne kodowanie tabeli: <table> <caption> Nazwa tabeli </caption> <thead> <tr> <th>tytuł 1 kolumny</th>...

viewport

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, minimum-scale=1, maximum-scale=1"> <meta name="viewport"...

website icon

Dodanie Ikony strony: <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="/images/fico/favicon.ico"> <link rel="apple-touch-icon"...

nie podążaniem za linkiem

aby wyszukiwarki nie indeksowały linków które mamy zawarte w treści strony wystarczy do nich dodać...

Mobile menu

tworzymy mobilne menu z fajnym efektem po najechaniu na przycisk i otwarciu menu mobilnego. kod html w wersji desktop: <!-- header section --> <section...

How to Use Webfont Icons as Bullet Points in HTML5 Lists

...

środkowanie treści w responsywnym kwadratowym bloku

.porto-single-full{ width:50%; float:left; overflow: hidden; padding-bottom: 50%; position: relative; background-color:red; background-position: center center; background-repeat:...

iframe

element iframe - ramka iframe (pływająca) - pozwala na ładowanie innej strony lub media wewnątrz pojedynczej strony - 'zagnieżdżony kontekst przeglądania' <iframe...

hyperlink a

wartości atrybutu rel w elemencie a: alternate archives author bookmark external first - porządek nawigacji help index - porządek nawigacji last - porządek...

element link

a - odnośnik, odsyłacz, łącze, hiperłącze, link atrybuty elementu link: href - wskazuje zewnętrzny arkusz stylów i ikon media - określa rodzaj medi (ekran, pdf, wydruk) hreflang -...

znaczniki meta

określenie zestawu znaków lista słów kluczowych odświeżanie strony ładowanie innej strony robots nazwa aplikacji opis adres aplikacji wstępne pobieranie medi przed...

znacznik base

pozwala odwoływać się do innych stron względem strony głównej zdefiniowanej w znaczniku base <base href="https://webscene.pl/"> - <link...

ikony osadzone jako czcionka

...

html5

Znaczniki html5 oznaczone w poniższym wykazie kolorem: <!-- tekst --> - komentarz <!DOCTYPE> - typ dokumentu a - odnośnik do strony, elementu strony abbr - skrót słowny ,...