menu z wykorzystaniem elementu select i JavaScript

stworzenie menu z wykorzystaniem znacznika select i kodu JavaScript – pozwala na stworzenie listy rozwijanej której opcje będą poszczególnymi odnośnikami do podstron.

<script>
 function myMenu(){
  var choice = document.menuMount.global.selectedIndex;
  var urlNow = document.menuMount.global.options[choice].value;
  window.location.href = urlNow;
 }
</script>

<form name="menuMount">
<select id="mountains" name="global" onChange="myMenu()">
 <optgroup label="in Asia">
  <option value="asia/everest.html">Everest</option>
  <option value="asia/k2.html">K2</option>
 </optgroup>
 <optgroup label="in Europe">
  <option value="europe/montBlanc.html">Mont Blanc</option>
  <option value="europe/elbrus.html">Elbrus</option>
 </optgroup>
 <optgroup label="in America">
  <option value="america/denali.html">Denali</option>
  <option value="america/aconcagua.html">Aconcagua</option>
  <option value="america/devilsTower.html">Devils Tower</option>
 </optgroup>
</select>
</form>

Linika kodu JavaScript window.location.href = urlNow; ma takie samo znaczenie jak