Powrót do Dev Notes

ładny header w HTML5

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl" class="no-js">
<head>
	<meta charset="UTF-8">
	<title>Website HTML5</title>
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
	<meta name="description" content="The HTML5">
	<meta name="keywords" content="HTML5">
	<meta name="robots" content="index,follow"/>
	<link rel="shortcut icon" href="images/favicon.ico" />
	<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,700' rel='stylesheet' type='text/css'>
	<link href="css/__reset.css" rel="stylesheet" type="text/css">
	<link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
	<link href="css/_responsive.css" rel="stylesheet" type="text/css">

	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js"></script>
	<script src="js/scripts.js"></script>
</head>

komentarze warunkowe – po rozpoznaniu wersji przeglądarki IE w jakiej została otworzona strona ustawiają wybrane klasy.

<!--[if lt IE 7]> <html class="no-js lt-ie9 lt-ie8 lt-ie7"> <![endif]-->
<!--[if IE 7]> <html class="no-js lt-ie9 lt-ie8"> <![endif]-->
<!--[if IE 8]> <html class="no-js lt-ie9"> <![endif]-->
<!--[if gt IE 8]><!--> <html class="no-js"> <!--<![endif]-->

<!--[if lt IE 7]> <p class="chromeframe">You are using an <strong>outdated</strong> browser. Please <a href="http://browsehappy.com/">upgrade your browser</a> or <a href="http://www.google.com/chromeframe/?redirect=true">activate Google Chrome Frame</a> to improve your experience.</p> <![endif]-->

no-js – dodatkowe użycie styli pomocne w dostosowaniu widoku strony przy wyłączonej obsłudze JS

X-UA-Compatible

Mobile viewportkonfiguracja

Google Chrome Frame – informajca wyświetla w przypadku obsługi strony w starej przeglądarce z instrukcją jak użytkownik

Dołączanie biblioteki jQuery – wskazany sposób pozwala by w przypadku braku możliwości pobrania biblioteki jQuery z googleapis.com można było ją pobrać z naszego serwera.