Znacznik html5 audio – do odtwarzania plików muzycznych na stronie.

 

<audio src="muz.mp3"></audio>

formaty plików:

 •  mp3
 • wav
 • ogg

 

atrybuty:

 • type
 • autoplay – automatyczne odtwarzanie dźwięku
 • controls – wyświetla panel do kontroli odtwarzania (play/ stop/ pause)
 • preload – ładuje wstępnie dzwięk przed jego odtworzeniem, jego wartości:
  • none – wstrzymanie automatycznego pobierania pliku przed uruchomieniem
  • metadata – dane o pliku (czas trwania, autor, itp)
  • auto
 • loop – pętla odtwarzania dźwięku

 

Znacznik <source> pozwala na zamieszczenie alternatywnych źródeł pliki tak by przeglądarka mogła wyświetlić ten który obsługuje.

Atrybut type wskazuje na typ pliku i jego kodowania.

<audio>
 <source src="fileSong.ogg" type="audio/ogg">
 <source src="fileSong.wav" type="audio/wav">
 <source src="fileSong.mp3" type="audio/mpeg">
</audio>

<audio>
 <source src="fileSong.ogg" type="audio/ogg; codecs=vorbis">
 <source src="fileSong.spx" type="audio/ogg; codecs=speex">
 <source src="fileSong.oga" type="audio/ogg; codecs=flac">
 <source src="fileSong.mp3" type="audio/mpeg; codecs=mp3">
 <source src="fileSong.wav" type="audio/wav; codecs=wav">
</audio>