Geolokalizacja – geolocation

część obiektu navigarion modelu DOM w HTML5.

 

właściwości geolocation:

 • .coords.latitude
 • .coords.longitude
 • latitude – szerokość geogr.
 • longitude – długość geogr.
 • altitude – wysokość [m]
 • accuracy – poziom dokładności współrzędnych [m]
 • altitudeaccuracy – poziom dokładności wysokości [m]
 • heading – kierunek podróży urządzenia hostującgo [º]
 • speed – aktualna prędkość urządzenia [m/s]

 

ładowanie mapy za pomocą: http://maps.google.com/maps?hl=en&ie=UTF8ll= ” + latitude + „, ” + longitude +”&spn=0.054166,0.110378&z=13&output=embed

 

kod JavaScript: navigaror.geolocation.getCurrentPosition(myFunction);

 

Sprawdzenie twojej geolokacji:

<script type="text/javascript">
 LocationWeb=new Object();
 LocationWeb.goLocation=function(position){
  this.latNew=position.coords.latitude;
  this.longNew=position.coords.longitude;
  
  document.getElementById("map").src="http://maps.google.com/maps?hl=en&ie=UTF8&ll=" + this.latNew +"," + this.longNew + "&spn=0.054166,0.110378&z=13&output=embed";
 }
 
 if (navigator.geolocation){
  navigator.geolocation.getCurrentPosition(LocationWeb.goLocation);
 } else {
  alert("Geolocation doesn't work, try a another browser HTML5.");
 }
</script>

Dzięki this. pobrane współrzędne (wartości) są przypisane do parametru obiektu.

if (navigator.geolocation) – sprawdza czy przeglądarka obsługuje geolocation

HTML5