html

Atrybut rel

rel=”nofollow” rel=”follow” rel=noreferrer” - nie przesyła informacji na temat odsyłającej witryny po kliknięciu w link rel="noopener" - zabezpiecza linki z atrybutem...

footer z copyright i aktualnym rokiem

dodanie znaku copyright i aktualnego roku w php: All rights reserved &copy; <?php print date('Y'); ?> lub z podaniem linków do stron twórców: <footer>...

wartość relationship w linkach rel=” „

rel - relationship to microformat możliwe wartości rel w linkach: rel="Start" rel="Top" rel="Up" rel="First" rel="Prev" rel="Previous" rel="Next" rel="Last"...

ładny header w HTML5

<!DOCTYPE html> <html lang="pl" class="no-js"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>Website HTML5</title> <meta...

Ciekawe przykłady wykorzystania canvas

jak budować...

elementy html

elementy html blokowe: <div> <h1> - <h6> <p> <form> elementy html liniowe: <span> <a> <img> - należy zawsze podawać atrybut alt...

Walidacja stron www

Walidator organizacji W3C (World Wide Web...

geolocation

Geolokalizacja - geolocation część obiektu navigarion modelu DOM w HTML5.   właściwości geolocation: .coords.latitude .coords.longitude latitude - szerokość...

formularze w html5

Atrybuty formularza: accept-charset - określa system kodowania znaków wprowadzanych do formularza, różne kodowania znaków oddzielamy spacją (nie przecinkiem czy średnikiem) - np....

canvas

Kontener dla grafiki tworzonej dzięki językom skryptowym. atrybuty: width height   Sprawdzenie czy przeglądarka użytkownika obsługuje element html5 canvas - zamieszczenie w...

znacznik html5 Video

Znacznik html5 video - do zamieszczania i odtwarzania plików video na stronie. <video src="fileFilm.mp4"><span id="result_box" class="short_text"...

Audio

Znacznik html5 audio - do odtwarzania plików muzycznych na stronie.   <audio src="muz.mp3"></audio> formaty...

menu z wykorzystaniem elementu select i JavaScript

stworzenie menu z wykorzystaniem znacznika select i kodu JavaScript - pozwala na stworzenie listy rozwijanej której opcje będą poszczególnymi odnośnikami do podstron. <script>...

select

element select - tworzy rozwijalną listę opcji którą można podzielić na podgrupy dla łatwiejszego rozróżnienia treści: <select id="mountains"...