FireFox

włączenie trybu prywatnego – Ctrl + Shift + P

włączenie konsoli z console.log() javascript – Ctrl + Shift + K

 

przydatne skróty klawiaturowe