Powrót do Dev Notes

Firebase – baza danych od google

Firebase – rozpoczynamy projekt

zarządzanie – panel

Authentication

metody kolekcji:

 • db.collection(’name-of-collection’).onSnapshot()
 • db.collection(’name-of-collection’).add()
 • db.collection(’name-of-collection’).edit()
 • db.collection(’name-of-collection’).delete()
 • db.collection(’messages’).orderBy(’timestamp’)
 • db.collection(’name-of-collection’).doc(slug).set() – dodanie do dokumentu kolekcji rekordu, wstawienie wartości do właściwości

metody snapshot:

 • snapshot.docChanges()

deploy

 1. $ npm install -g firebase-tools
 2. $ firebase login
 3. $ firebase init – w katalogu projektu
  1. project setup:
   1.    Database
   2. * Firestore
   3.    Functions
   4. * Hosting
   5.    Storage
  2. wybranie projektu w firebase
  3. jakie pliki powinny być użyte dla Firestore Rules – wybieramy default (firestore.rules)
  4. jakie pliki powinny być użyte dla Firestore indexes – wybieramy default (firestore.indexes.json)
  5. wybieramy katalog public (np dist)
  6. czy konfigurujemy jako single-page app (y/n)
 4. bildujemy projekt by najnowsze zmiany znalazły się we wskazanym katalogu dist
 5. $ firebase deploy – wgranie wszystkiego do firebase i otrzymanie urla do aplikacji

 

deploy

https://console.firebase.google.com/project/ – wybieramy projekt – hosting – button Get started