Dodanie strony do panelu admina

parę sposobów na dodanie strony z opisem tematu w panelu administratora:

w admin-menu.php podpiętym do function php poprzez: include_once 'lib/admin-menu.php’;

 

 • aby otrzymać zwykłą stronę tekstową wprowadzamy kod:

 

add_action( 'admin_menu', 'ws_register' );
 
function ws_register()
{
  add_menu_page(
    'Website Text',   // page title
    'Website Text',   // menu title
    'manage_options',  // capability
    'website-text',   // menu slug
    'ws_render' // callback function
  );
}
function ws_render()
{
  global $title;
 
  print '<div class="wrap">';
  print "<h1>$title</h1>";
 
  $file = plugin_dir_path( __FILE__ ) . "included.html";
 
  if ( file_exists( $file ) )
    require $file;
 
  print '</div>';
}

 

 • aby otrzymać stronę tekstową z zakładkami wprowadzamy kod:

 


 function ris_sapi_settings_page(){

  $active_tab = isset($_GET['tab']) ? $_GET['tab'] : 'general_settings'; ?>

  <div class="wrap">
   <h2>Ustawienia RiS - Informacje</h2>
   <p>Opis panelu Portalu Rynek i Sztuka.</p>

   <h2 class="nav-tab-wrapper">
     <a href="?page=ris-menu-home&tab=general_settings" class="nav-tab <?php echo ($active_tab=='general_settings') ? 'nav-tab-active' : ''; ?>">Home</a>
     <a href="?page=ris-menu-home&tab=secondary_settings" class="nav-tab <?php echo ($active_tab=='secondary_settings') ? 'nav-tab-active' : ''; ?>">Pozostałe</a>
   </h2>

   <div class="test-box">
    <?php if($active_tab == 'general_settings'){ ?>

     <h3>Ustawienia dla strony Home</h3>


    <?php }else
    if($active_tab == 'secondary_settings'){ ?>

     <h3>Pozostałe ustawienia</h3>

    <?php } ?>
   </div>

  </div>
  <?php }

 function ris_create_menu(){
  add_menu_page(
   'Ustawienia RiS',
   'Ustawienia RiS',
   'manage_options',
   'ris-menu-home',
   'ris_sapi_settings_page',
   'dashicons-paperclip', 61);
 }
 add_action('admin_menu', 'ris_create_menu');