dodanie nr telefonu jako aktywnego linku

Aby nr telefony na stronach był klikalny należy dodać go jako link z atrybutem href zaczynającym się od tel:

<a href="tel:+123456890">1234567890</a>

W html5 nie musimy ograniczać sie tylko do akcji wybrania nr telefonu, mamy dostępne tez:

 • tel: – wykonanie telefonu
 • mailto: – otwiera aplikację do wysyłania maili
 • callto: – połączenie przez Skype
 • sms: – wysyła wiadomość tekstową
 • fax: – wysyła fax

Poniżej kod do wylistowania listy nr telefonów pobranych z repeated fields z plugina ACF WordPressa.
Pole zbiorcze o nazwie z sub-polem o nazwie zamieszczone na stronie front page:

<?php
 $frontPageId = get_option('page_on_front');
 $header_info_tel = get_field('header_info_tel', $frontPageId);
 if($header_info_tel):
  $countIT = count(get_field('header_info_tel', $frontPageId));
  $it = 0; 
  while(has_sub_field('header_info_tel', $frontPageId)):
   $homeTopTel = get_sub_field('header_info_tel_nr', $frontPageId); 
   echo '<a href="tel:+48' . esc_attr(preg_replace('/[^0-9+]/','',$homeTopTel)) . '">';
   echo $homeTopTel;
   echo '</a>';
   echo ($it < count($countIT)) ? " , " : "";
   $it++;
  endwhile;
 endif;
?>