Powrót do Dev Notes

dodanie klasy do co trzeciego elementu

aby dodać klasę do co trzeciego elementu w liście wprowadzamy w js kod:

$(".featured.module").filter(function(index, element){
    return index % 3 == 2;
}).addClass("third");