dodanie blokowania skryptów w kodzie php dla plugina Cookie Notice

Plugin Cookie Notice (by Hu-manity.co) pozwala na blokowanie nie funkcjonalnych skryptów do czasu wyrażenia na nie zgody, jak np. skrypty google analytics, w kodzie strony możemy to zrobić wykorzystując funkcję cn_cookies_accepted:

 <?php if (function_exists('cn_cookies_accepted') && cn_cookies_accepted()) { ?>
  <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?...."></script>
  <script>
   ....
  </script>
 <?php } ?>

Ważne by zaznaczyć przy tym opcję Reloading (Przeładowuję) – Enable to reload the page after cookie are accepted. (Włącz aby przeładowywać stronę po akceptacji ciasteczek.)