database

zmiana hasła dla admina w bazie danych

nie powinno często sie to zdarzać ale bywa że z jakichś powodów technicznych resetowanie hasła nie jest możliwe, wtedy, jeśli mamy dostęp do bazy danych możemy tego dokonać bezpośrednio w...

zmiana prefix-u bazy danych dla WordPress

Zaczynamy od kopi aktualnej bazy danych. I teraz kroki zmiany prefiksu z domyślnego wp_ na dowolny np. dfr_ W plikach strony w pliku wp-config.php zmieniamy: $table_prefix =...