Wymiary elementów

 • width
 • min-width
 • max-width
 • height
 • min-height
 • max-height
 • resize – pozwala na zmianę wymiarów elementu przez użytkownika, musi być użyty wraz z overflow: auto;
  • none
  • both
  • horizontal
  • vertical

 

zawartość zwymiarowanych elementów

 • overflow
  • visible – treść widoczna po za elementem
  • hidden – treść nie widoczna po za elementem
  • scroll – treść nie widoczna po za elementem, pojawia się pionowy i poziomy scroll do przewijania zawartości w elemencie, nie zależnie czy zawartość wystaje po za element czy nie
  • auto – treść nie widoczna po za elementem, w zależności od przeglądarki pojawia się scroll pionowy, lub pionowy i poziomy, jeśli treści jest mniej niż wielkość elementu nadrzędnego scrolle znikają