tło, background

parametry:

 • background-color:#e22117;
 • background-image:url(bg_pic.png);
  • background-repeat:
   • repeat (default) – powiela obrazek horyzontalnie i wertykalnie
   • repeat-x – powiela obrazek horyzontalnie
   • repeat-y – powiela obrazek wertykalnie
   • no-repeat – bez powielania
   • space – tworzy przestrzeń pomiędzy powielanym tłem tak aby zawsze obrazki były wyświetlane jako całe bez przycinania
   • round – kompresuje wielkość obrazków tak by wypełniły całą przestrzeń, bez przerw ale również bez przycinania obrazka
  • background-size:
   • 100px 100px – (szerokość, wysokość) – rozciąga lub zwęża obrazek jeśli wymiar obrazka jest mniejszy/większy
   • 60% 60% – w stosunku do wielkości bloku
   • auto – zachowuje oryginalną wielkość tła
   • cover – automatycznie dopasowywane do wielkości okna, skaluje z zachowaniem proporcji boków do najmniejszych wartości tak by zakryć całe tło obrazkiem
   • contain – skaluje z zachowaniem proporcji boków do największych wartości
  • background-attachment:
   • fixed – zatrzymanie tła w miejscu
   • scroll (default) – obrazek tła przewijany razem z tekstem
  • background-position:
   • center
   • left
   • right
   • top
   • bottom
   • 100px 100px, 20% 20% – odległość od lewego górnego rogu
   • right 10px top – odległość od prawej strony 10px
  • background-clip:
   • padding-box – tło kończy się przed ramką
   • border-box – tło zajmuje przestrzeń pod ramką (default)
   • content-box – tło zajmuje przestrzeń tylko treści, nie wliczając padding’u i border’a

 

Wieloelementowe tło

pozwala na umieszczenie dowolnej ilości obrazków jako tło elementu wraz z określeniem parametrów wyświetlania dla każdego oddzielonych przecinkami.

#myBackground{
 background-image:url(images/mountain1.jpg), url(images/mountain2.jpg), url(images/mountain3.jpg);
 background-size:33% 33%;
 background-position:20% 5%, 50% 5%, 80% 5%;
 background-repeat:no-repeat;
}

W przypadku bloku mniejszego wysokością niż wysokość obrazka tła z zastosowaniem background-attachment:fixed da efekt 'przesuwania’

 

Zapis zbiorczy:

background: background-color background-image background-repeat background-position

#myBackground{
 background: #f2c909 url(images/mountain1.jpg) no-repeat 20px 20px;
}
#myBackground{
 background: $colorAccentMain url('../img/icon_calender.svg') no-repeat center center / 115px auto;
}