Powrót do Dev Notes

style css Safari i IOS

dodanie klasy tylko dla safari lub IOS:

 


if(navigator.userAgent.indexOf('Mac') > 0)
	$('.mybox').addClass('mac-os');


if(navigator.userAgent.indexOf('Safari') > 0)
	$('.mybox').addClass('mac-os');

		
.mybox.mac-os {
	padding: 20px;
}