Powrót do Dev Notes

Przycinanie obrazka

Przycinanie obrazka w kodzie css dzięki parametrowi clip.


<style>
img {
    position: absolute;
    clip: rect(2px,90px,110px,33px);
}
</style>

 

Gdzie:

  • 2px – ilość px usunięta z góry obrazka
  • 90px – szerokość obrazka od lewej strony, czyli – obrazek ma szerokość 120px i damy wartość 100px wyświetli się pierwsze 100px od lewej strony
  • 110px – wysokość obrazka od góry, czyli – obrazek ma wysokość 130px i damy 110px to wyświetli się nam 110px liczone od góry, nie uwzględniające jednak uciętych 2px
  • 33px – ilość px usunięta z strony obrazka

przycinanie obrazka clip rec