Powrót do Dev Notes

listy numerowane, punktowane

listy numerowane, punktowane, definicji.

określamy:

 • list-style-type – typ listy numerowanej
  • lower-roman – cyfry rzymskie małe
  • upper-roman – cyfry rzymskie duże
  • decimal – cyfry arabskie
  • decimal-leading-zero – cyfry arabskie rozpoczęte od 0
  • lower-alpha – małe litery
  • upper-alpha – duże litery
  • lower-latin – małe litery
  • upper-latin – duże litery
  • lower-greek – małe greckie litery
  • armenian – litery ormiańskie
  • georgian – cyfry gruzińskie
  • none – bez liter, znaków
 • list-style-type – typ listy punktowanej
  • disc – koło
  • circle – pusty okrąg
  • square – kwadrat
  • none – bez znaków
 • list-style-image:url(’images/bullet.png’); – własny obrazek, ikona jako punktor
 • list-style-position – określenie sposobu zawijania tekstu względem punktora
  • outside – tekst poza punktorem
  • inside – punktor wewnątrz tekstu

 

 

dodanie elementu zamiast stylu listy:


ul {
 list-style-type: "★";
}

ol {
 list-style: symbols("*" "\2020" "\2021" "\A7");
}

 

 

dodanie pseudoelementu przed li:


ul {
 list-style: none;
 li:before {
  content: "";
  display: inline-block;
  width: 5px;
  height: 5px;
  background-color: #ffd90a;
  border-radius: 50%;
  position: relative;
  top: -4px;
  left: -7px;
 }
}

 

ŚRODKOWANIE LISTY
ul {text-align: center;}
li {display: inline;}

zbiorczy opis:

ol{
 list-style:decimal inside;
}
CSS3